Жалобы и отзывы » 1мкр 25 уй 41 патер | 1 отзыв / жалоба

Адрес: 1мкр 25 уй 41 патер
Найдено 1 отзыв / жалоба

"Kaspi Bank" Ак-нын Баскарма
Торагасы М.Н. Ломтадзе мырзага арыз

Мен Садыкова Айгерим Абдиохаповна 24.03.2013 жылы Туркестан каласы, Тауке хан дангылы бойындагы "Sulpak" Сауда уйинин ишинен "Kaspi Bank" аркылы несиеге тауар алганмын. Алган несиелеримди уакытылы, артыгымен толеп отырганмын. Сол кезде карточкама бонуска тускен 50 000 (елу мын) ...