Жалоба / отзыв
Заявления

Казакстан Республикасынын адилет министирине Берик Имашев мырзага. Казакстан Республикасынын адилет министирлигинин сот актилерини орындау комитети Е.Ж Болатулы мырзага. Казакстан Республикасынын бас прокуроры А.Дауылбаев мырзага. Сатбаев калалык сотынын мурагатында менин жауапкер К.Ж Ажибековага койган карыз акшаны ондиру туралы талап арзым бойынша каралган №2-315/11ж санды азаматтык ис бар. Сатбаев аумактык сот орындаушысынын ага орындаушысы Г.Б Капжаппарова борышкер К.Ажибековамен биригип сот укимимен шигарылган сауда саттыкка уййинин букил ис кагазын жогалтып жиберди. Мен талап арыз жаздым. 13.12.2012 жылгы шешимимен талап арызым канагаттындырылып сот Сатбаев ауматтык сот орындаушылар болимине шешим занды кушине енгеннен кеин 10 кун ишинде аталган ондиристи биринши сауда саттыкка жиберуге миндетти еди. Шешим 04.01.2013 жылы занды кушине енди, №10 аткару парагы берилди. Сатбаев калалык сотынын 13.12.2002 жылгы жеке уйгарыммен осы азамматтык ис бойынша Сатбаев аумактык сот орындаушылар болинин ага орындаушысы Г.Б Капжаппарованын тарапынан болган зансыз ис арекеттери аныкталып, ол жауапкер Караганды облыстык сот актилерин орындау Департаментине жиберилген. Кеииннен Г.Б Капжаппарова оган шагым келтирип, 04.03.2013 жылы Караганды облыстык сотынын апелляциялык алкасынын №2а-1031 уйгарымымен озгериссиз калдырылып занды кушине енди. №10 аткару парагы негизинде 2 ши рет сот шешимин орындау ондирилиси ашылып, бул ондирис аталган сот орындаушылар болиминин сот орындаушысы Е. Малютинада. Жакында Сатбаев аумакты сот орындаушылар болимине ис кагаздарды сауда саттыкка жибердиме деп барсам, жиберипти. Бирак биылга жылдын 12 казанында кайта Сатбаев аумктык сот орындаушысы болып Г.Б Капжаппарова келеди деп отыр. Г.Б Капжаппарованын устинен буган дейин кылмыстык ис козгалган. Казкомерц банкисинен 24 миллиоон тенге алып жаппаган кылмыстык исти жауып тастаган. Г.Б Капжаппарова 2012 жылдын 16 казанынан бастап 2013 жылдын 10 кантарында жумыска шыккан 2 ай 20 кун. 2013 жылдын 20 акпаннан бастап 12 казан 2013 жылга дейин демалыста болган. Узак не деген демалыс. К.Ажибековадан алатын 800 мын тенгенин 100 мынын Капжаппарова менен сураган, Мен бермедим содан бастап сергелден басталды.Сиздерден ак карасын шешулеринизди сураймын. Ол жумыска шыкса мен 200 000 алашак тенгемди ала алмай каламба? Ата занга Капжаппарованын иси кайшы келмейме? Тиреуишиси мыктыма?


Страна: Казахстан   Область: Весь Казахстан   Город: Сатпаев

Категория: Юристы и консультации

0 комментариев

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте, это займет несколько секунд.
Если у Вас есть активные учетные записи на любом из предложеных ниже сервисов, то Вы можете зарегистрироваться и войти на наш сайт с их помощью. Выберите сервис, на котором Вы уже зарегистрированы: